Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in C:\xampp\htdocs\wp-config.php on line 8
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราช

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราช

จำนวนผู้ชม : 7 วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายจ […]

พิธีรับเกียรติบัตรการเรียนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พิธีรับเกียรติบัตรการเรียนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จำนวนผู้ชม : 6

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลงานประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลงานประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้ชม : 5

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตามโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตามโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวนผู้ชม : 6

กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้ชม : 7

จำนวนผู้ชม : 6