โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

    วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะครู บุคลากร […]

งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มอบเกีรยติบัติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านประจำห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มอบเกีรยติบัติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านประจำห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

5 ธ.ค. 62 เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง(เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)

5 ธ.ค. 62 เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง(เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)

5 ธันวาคม “วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ”

5 ธันวาคม “วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ”