วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยงานสภานักเรียน ได้จัดงาน “ร้อยใจ มุทิตา กษิณา ณ ดำรง”  เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ และการอำลานักเรียนของผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยงานสภานักเรียน ได้จัดงาน “ร้อยใจ มุทิตา กษิณา ณ ดำรง” เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ และการอำลานักเรียนของผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เกษียณสุขเกษมศรี หกสิบปีตรำงานหนัก ถึงคราวจักต้องพัก เกษมศักดิ์อย่างภาคภูมิ” ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว รองผู้อำนวยการศิลป์ชัย มณีขัติ ครูชรินทร์ มณีมูล ครูสมาภรณ์ ภิญโญ ครูทิพวรรณ จินตนาวัฒน์ ครูนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา และครูจิรพร แสงโปร่ง

เกษียณสุขเกษมศรี หกสิบปีตรำงานหนัก ถึงคราวจักต้องพัก เกษมศักดิ์อย่างภาคภูมิ” ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว รองผู้อำนวยการศิลป์ชัย มณีขัติ ครูชรินทร์ มณีมูล ครูสมาภรณ์ ภิญโญ ครูทิพวรรณ จินตนาวัฒน์ ครูนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา และครูจิรพร แสงโปร่ง

ลูก​เสือพิทักษ์​ป่า

ลูก​เสือพิทักษ์​ป่า

วัน​พฤหัสบดี​ ที่​ 24​ กันยายน​ 2563​ นายผล​ ยะ​นา​ ผู้ […]

กองลูกเสือ – เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  จัดพิธีอำลาธงประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 3 นาย  ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

กองลูกเสือ – เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีอำลาธงประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 3 นาย ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวภารดี สลีสองสม นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่       ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวภารดี สลีสองสม นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

งานเกษียณอายุราชการ (กตเวทิตาจิต)

งานเกษียณอายุราชการ (กตเวทิตาจิต)