วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2562: นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม มอบรางวัลแก่นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์ นักเรียนจากโรงเรียนจุนวิทยาคม ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศ “ผู้ได้รับการประเมินความรู้ด้านกฎหมายระดับยอดเยี่ยม ” รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 9 จากนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมรางวัลพิเศษ Ipad gen 6 และ Flash Drive เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

นักเรียนจากโรงเรียนจุนวิท

Read more