ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสื่อสาร เตรียมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมการรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

สพม.36 เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 16 สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สพม.36 ร่วมการประชุมชี้แจง และพิธีลงนาม MOU โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

ผอ.สพม.36 เป็นประธานในการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยไปซื่อ นครไปซื่อ เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สพม.36 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สพม.36 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่