สพม.36 เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น นายวรพงษ์ สันติวง […]

สพม.36 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ. พะเยา

วันที่18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. นายวรพงษ์ สันติวง […]

สพม.36 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวง […]

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลก่อนการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครู ฯ ก่อนนำเสนอ อกศจ.เชียงราย ครั้งที่ 9/2562

วันที่18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวง […]

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)

วันที่16 พฤศจิกายน 2562 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.ช […]

สพม.36 ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562 ณ รร.เวียงแก่นวิทยาคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติว […]

สพม. 36 ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562 ณ รร.เวียงชัยวิทยาคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่