สารสนเทศระบบ e-Me/DataCenter

ข้อมูลบุคลากรข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2554 10 มิ.ย. 2554

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2554 10 พ.ย. 2554

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2555 10 มิ.ย. 2555

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2555 10 พ.ย. 2555

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2556 10 มิ.ย. 2556

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2556 10 พ.ย. 2556

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2557 10 มิ.ย. 2557

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2557 10 พ.ย. 2557

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2558 10 มิ.ย. 2558

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2558 10 พ.ย. 2558

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2559 10 มิ.ย. 2559

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2559 10 พ.ย. 2559

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2560 10 มิ.ย. 2560

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2560 10 พ.ย 2560

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2561 10 มิ.ย 2561

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2561 10 พ.ย 2561

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2562 10 มิ.ย 2562

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2562 10 พ.ย 2562

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม1/2563 18 ก.ค 2563

ข้อมูลสารสนเทศ DMC เทอม2/2563 9 ธ.ค 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่