ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ

Post Author: Sasitorn somprasong

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *