ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพื้นที่ต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสมพร สุขอร่าม ผอ.สพม.เชียงราย มอบหมายให้ น.ส.อำภาพร สุภาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผอ.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ การดำเนินการพื้นท่ีต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ระหว่างวันท่ี 18-19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *