ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่