ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ของกองทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ ร […]

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19ของ โรงเรียนในสังกัด สพม.36 (จังหวัดพะเยา)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ […]

ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรณพ จูจันทร์ ร […]

ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่