ร่วมประชุม และให้กำลังใจข้าราชการครูในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชี […]

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ สนามสอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 8.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ […]

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ […]

รก.ผอ.สพม.36 ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามบริการจัดการและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชีย […]

ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 มกราคม 2563 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผ […]

ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำรายละเอียดการขอใช้บรรจุแต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 9 มกราคม 2563 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผ […]

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

วันที่ 9 มกราคม 2563 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผ […]

สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่