ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติ […]

สพม.36 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายวรพงษ์ สันติวง […]

สพม.36 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ ด้านสุขภาพและพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติว […]

ประชุมสรุปผลการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายวรพงษ์ สันติว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่