สพม.36 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. (Cluster)

บุคลากร สพม.36 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ประจักษ์ ​สีหราช รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อการขับเคลื่อนการเรียนการสอนและการศึกษาดูงานตามโครงการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาพื้นที่นาโต่

การประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่