ร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อสงวน ถูกจิตต์

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อสงวน ถูกจิตต์ พ่อตาของนางศิริพรถูกจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา ณ วัดรัตนวราราม จ.พะเยา ……

สพม.36 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะ ข้าราชการ บึคลากร สพม.36 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ………………………..

พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562

          นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูกล่าวถึงเรื่อง วันที่ 23 มีนาคม 62 ลงพื้นที่ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ,ชื่นชมผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่ที่ช่วยกันทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนจนส่งผลให้ O-NET ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น,วันที่ 26 มีนาคม 62 มีการประชุมทางไกล เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ กพร. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยินดีให้บริการสนับสนุนช่องทางการประชุมทางไกลโดยใช้โปรแกรม SCOPIA Desktop ณ ห้องประชุม ภูชี้ฟ้า สพม.36

สพม.36 ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day)

สพม.36 ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day)

การวางแผน/ขับเคลื่อนงานโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่

การวางแผน/ขับเคลื่อนงานโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ จ.เชียงราย

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ,อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ,สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบครบวงจรให้กับผู้เรียน ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่