แผนปฏิบัติงานประจำปี2562

“สพม.36 เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย คุณภาพก้าวไกล ฉับไวด้วยบริการ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 ติดต่อ สพม.36 อีเมล์ : secondary36cripyo@gmail.com

พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562

          นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูกล่าวถึงเรื่อง วันที่ 23 มีนาคม 62 ลงพื้นที่ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ,ชื่นชมผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่ที่ช่วยกันทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนจนส่งผลให้ O-NET ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น,วันที่ 26 มีนาคม 62 มีการประชุมทางไกล เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ กพร. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยินดีให้บริการสนับสนุนช่องทางการประชุมทางไกลโดยใช้โปรแกรม SCOPIA Desktop ณ ห้องประชุม ภูชี้ฟ้า สพม.36

สพม.36 ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day)

สพม.36 ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day)

การวางแผน/ขับเคลื่อนงานโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่

การวางแผน/ขับเคลื่อนงานโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ จ.เชียงราย

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ,อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ,สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบครบวงจรให้กับผู้เรียน ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่”

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่” เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตามพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาพื้นที่นาโต่ จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา กระเป๋านักเรียนให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียน ตชด.ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ

โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มงาน สพม.36

โทรศัพท์ : 0-5360-1451กลุ่มอำนวยการ ต่อ : 12กลุ่มการเงินสินทรัพย์การเงิน ต่อ : 13กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ : 14กลุ่มนโยบายและแผนแผน ต่อ : 15กลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อ : 16กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ : 17หน้าห้อง ผอ.เขต ต่อ : 27กลุ่มศึกษานิเทศก์ : 088-2581874โทรสาร Fax : 0-5360-1450 พัสดุการเงินสินทรัพย์ โทร :08-8258-1870 นโยบายและแผน โทร :08-8258-1871 บริหารงานบุคคล โทร :08-8258-1872 ส่งเสริมการจัดการฯ โทร :08-8258-1873 ศึกษานิเทศก์ โทร :08-8258-1874 อำนวยการ โทร :08-8258-1875 ตรวจสอบภายใน โทร :08-8259-1232 ศกม.36 (จ.พะเยา) โทร :08-8263-2926

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่