"สพม.36 : ประกาศ ระบบจักเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น. ”

ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่