Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in C:\xampp\htdocs\wp-config.php on line 6
รับรางวัล เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

รับรางวัล เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

จำนวนผู้ชม : 1

ชื่นชมนักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น2566และวงสตริงเนอสเซอรี่ที่เข้าประกวดในงานมหกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย

ชื่นชมนักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น2566และวงสตริงเนอสเซอรี่ที่เข้าประกวดในงานมหกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้ชม : 8

รางวัลยุวานุสรณ์ ปี 2566โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

รางวัลยุวานุสรณ์ ปี 2566โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้ชม : 5

อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความปลอดภัยและการจัดการอุบัติภัยในโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความปลอดภัยและการจัดการอุบัติภัยในโรงเรียน

จำนวนผู้ชม : 5

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับตัวแทนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับตัวแทนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้ชม : 10

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม : 9